Агуулгын хүснэгт:

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ хэрхэн ажилладаг вэ?
Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ хэрхэн ажилладаг вэ?
Anonim

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ хэд вэ? Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь ажил олгогчоос ажилтанд ажлын хөлс олгох боломжтойанхны цалин юм. Одоогийн байдлаар холбооны хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь цагт 7.25 доллар байна (Шударга хөдөлмөрийн стандартын тухай хуулийн нэг хэсэг). … Ихэнх тохиолдолд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс өндөр байх нь ажил олгогчдод заавал байх ёстой.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг хэрхэн тогтоодог вэ?

Хэрэв тухайн ажил нь Холбооны Шударга Хөдөлмөрийн Стандартын хуульд хамаарахгүй бол муж, хот эсвэл бусад орон нутгийн хуулиар хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг тогтоож болно. … Иймээс тэдний нэг цагийн цалин нь ихэвчлэн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс бага байдаг.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ хагас цагаар ажилладаг уу?

Ихэнх ажилчид хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг авах эрхтэй. Үүнд цагын ажилтан, энгийн ажилчид (жишээ нь нэг өдөр хөлсөлсөн хүн), агентлагийн ажилчид, гэрийн ажилчид, хийсэн бүтээгдэхүүнийхээ тоогоор цалин авдаг ажилчид, дагалдан суралцагч, дадлагажигч, туршилтын ажилчид орно.. Жижиг ажил олгогчдод хөнгөлөлт үзүүлэхгүй.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нэг цагт ямар цалин өгдөг вэ?

16-17 нас - цагийн £4.62. 18-20 нас - цагийн £6.56. Нас 21- 24 - цагийн £8.36.

Би жилд хэдэн төгрөгийн цалин авдаг вэ?

Долоо хоногт ажиллах цагаа цагийн хөлсөөр үржүүл. Энэ тоог 52-оор үржүүл (жилийн долоо хоногийн тоо). Хэрэв та цагт 20 доллар олдог бөгөөд долоо хоногт 37,5 цаг ажилладаг бол таны жилийн цалин $20 x 37,5 x 52 буюу $39, 000 болно.

Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ хэрхэн ажилладаг вэ?

How Does the Minimum Wage Work?

How Does the Minimum Wage Work?
How Does the Minimum Wage Work?

Алдартай сэдэв

Редакторын сонголт